Polonez

Dla największej sieci supermarketów z polską żywnością na Zielonej Wyspie nagraliśmy powitanie polskiej i angielskiej wersji językowej. Głosy: Anita (ID 019) oraz Kate (ID 081).

Usłyszysz nas

W NAJBARDZIEJ POPULARNYCH MEDIACH

Wszelkei prawa zastrzeżone. Wdrożenie: netproo.pl